RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

PERSONOPPLYSNINGER

Nilson Group AB Filial Norge, org. nr 990381577, (nedenfor ”Oss” eller ”Vi”) verner om din personlige integritet og bestreber seg alltid på å beskytte dine personopplysninger på best mulige måte. Det er vår målsetning å følge alle til enhver til gjeldende lover og regler for vern av personopplysninger. Denne policyen hjelper deg med blant annet å forstå hva slags informasjon vi samlet inn og hvordan denne brukes.

Denne policyen gjelder for alle de opplysninger som samles inn via vår nettbutikk FEETFIRST (”Nettsiden”). Gjennom å godkjenne policyen på Nettsiden i forbindelse med kjøp eller innsending av personopplysninger samtykker du til behandling av dine personopplysninger i tråd med det som fremgår nedenfor.  


Nilson Group AB Filial Norge, org. nr 990381577, er behandlingsansvarlig i forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger.

Vi behandler opplysninger som du som kunde selv har gitt oss i form av navn, e-postadresse, leveringsadresse, telefonnummer og personnummer. Vi behandler også opplysninger som vi eller våre samarbeidspartnere har samlet inn fra et annet sted, for eksempel oppdatert kontaktinformasjon samt kjøpshistorikk som registreres i forbindelse med dine kjøp. Adresseopplysninger oppdateres automatisk med opplysninger ut fra opplyst folkeregistrert adresse eller alternativt særskilt postadresse.

Opplysningene vil bli behandlet for å administrere din bestilling og din leveranse av varer. Dine personopplysninger kan også bli brukt for identifikasjon, administrasjon samt for statistiske formål. Om du særskilt samtykker til det kan dine opplysninger komme til å bli brukt til direktemarkedsføring. Personopplysninger overføres også til våre samarbeidspartnere for å administrere og tilrettelegge kjøpet, for eksempel transportselskaper og Klarna AB o.

Vår behandling kan også innebære sammenstilling, både innenfor og utenfor EU, med andra registre og at dine personopplysninger overføres til andre selskaper innenfor vårt konsern.

Merk at hoveddelen av vår kommunikasjon skjer via sms og e-post. Om du ikke vil ha reklame og tilbud via sms, e-post og adressert post kan du når som helst kontakt vår kundeservice, se kontaktopplysninger nedenfor.


Når du handler hos oss, kan du alltid føle deg trygg og sikker. Våre ansatte er underlagt strenge instruksjoner om å håndtere alle personopplysninger i tråd med gjeldende lover og regler for vern av personopplysninger.

Du har rett til å når som helst tilbakekalle hele eller deler av et samtykke om behandling av personopplysninger. Du har også rett til, en gang per år, uten kostnad, skriftlig begjære å få vite hvilke opplysninger som er registrert om deg. Hvis du vil ha slik informasjon, ber vi deg inngi en skriftlig begjæring til oss. Du har også rett til når som helst begjære retting av eventuelle endrede eller feilaktige opplysninger, samt kreve at personopplysningene blokkeres eller slettes. Du er velkommen til å kontakte vår kundeservice på kundeservice@feetfirst.no.

;

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig kundeopplevelse. Ved å fortsette å bruke våre tjenester godkjenner du dette. Les mer om cookies

OK

BLI MEDLEM OG FÅ 10% RABATT PÅ NESTE KJØP I BUTIKK!

VENLIGST GODKJENN VILKÅRENE.

Medlemskap

Disse vilkårene gjelder mellom deg og NilsonGroup AB for ditt medlemskap i FEETFIRST Friends.

Ansvarlig for FEETFIRST Friends er NilsonGroup AB. Medlemskapet i FEETFIRST Friends er kostnadsfritt og tegnes med deg som er over 16 år og registrert i folkeregisteret i Norge. Som medlem registrerer du alle kjøp ved å identifisere deg i kassen.

Medlemskapet gjelder i samtlige NilsonGroups butikker, dvs. hos Din Sko, våre Ecco Stores, Nilson Shoes og Skopunkten, samt på feetfirst.no. Medlemskapet og øvrige fordeler gjelder bare ved kjøp til deg selv eller personer i din husholdning. Personer i samme husholdning kan koble sammen medlemskapene sine for å samle bonus i fellesskap. Maksimalt tre medlemmer kan knyttes til et hovedmedlemskap. For sammenkobling av medlemskap kontakt FEETFIRST kundeservice.

Bonus

Samtlige kjøp (med unntak av kjøp av gavekort) er bonusgivende. For å registrere bonus må du identifisere deg i butikken og ved kjøp på feetfirst.no. Bonus beregnes fra og med ditt første kjøp som medlem og registreres på ditt medlemskap. Det er kun kjøp til deg selv eller personer i din husholdning som gir bonus. Felles opparbeidet bonus utbetales til hovedmedlem. Bonusen utgjør 2% av det totale innkjøpsbeløpet og utbetales to ganger per år. Minste beløp som utbetales, er kr 25. Utbetaling skjer i intervaller på kr 25, dvs. kr 25, kr 50, kr 75 osv. Ikke utbetalt bonus spares til neste utbetaling. Du kan bruke inntjent bonus ved kjøp av varer i NilsonGroups norske butikker eller på feetfirst.no. Du kan ikke løse inn bonus mot kontanter. Ubenyttet bonus forfaller etter ett år.

Håndtering av personopplysninger

NilsonGroup behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Personuppgiftsansvarig är NilsonGroup AB (org. nr: 556192-9315), Box 508, 432 19 Varberg.

NilsonGroup behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, inkludert EUs databeskyttelsesforordning. Personopplysningssansvarlig er NilsonGroup AB (org. nr.: 556192-9315), Box 508, SE-432 19 Varberg, Sverige. For å kunne bli medlem i FEETFIRST Friends må du oppgi personopplysninger. Hvis du ikke vil oppgi dine personopplysninger, kan du ikke bli medlem i FEETFIRST Friends. Personopplysninger som vi behandler, er for- og etternavn, e-postadresse, mobilnummer, fødselsår, fødselsdag, postadresse samt opplysninger om dine kjøp (dvs. kassakvitteringer). Vi behandler dine opplysninger for å administrere bonus, for å sende deg kundetilpassede medlemstilbud, for å gjennomføre markeds- og kundeanalyser samt for å muliggjøre rettet markedsføring til deg basert på dine tidligere innkjøp. Vi lagrer dine personopplysninger så lenge du er medlem i FEETFIRST Friends. Vi kan komme til å benytte andre firmaer for å administrere ditt medlemskap og hjelpe oss med markedsføringsutsendelser. Disse firmaene assisterer med personopplysninger, men det er fortsatt vi som er personopplysningsansvarlige. Vi bruker Bisnode til å oppdatere adresseopplysninger. Dine personopplysninger kommer ikke til å bli overført til land utenfor EU eller EØS. Hoveddelen av all kommunikasjon fra FEETFIRST Friends skjer via e-post og sms, men adresserte utsendelser forekommer også. Hvis du ikke vil ha utsendelser med tilbud, kan du når som helst kontakte FEETFIRST kundeservice. Du har rett til, uten kostnad, å be skriftlig om å få informasjon om hvilke opplysninger vi har registrert om deg. Du kan når som helst begjære retting av feilaktige opplysninger. Du kan også ha rett til å anmode oss om å slette de personopplysningene vi har om deg og at vi gir deg en kopi av disse opplysningene (såkalt dataportabilitet). Hvis du ikke har noe grunnlag for anmodningen eller den er urimelig, f.eks. hvis du ber om utdrag eller sletting ofte og med korte intervaller, kan vi enten la være å innfri anmodningen eller kreve en avgift som dekker de administrative kostnadene som anmodningen medfører. Anmodningen sender du til oss på våre kontaktadresser nedenfor. Hvis du er misfornøyd med hvordan vi har behandlet dine personopplysninger, kan du også kontakte oss. Du kan også levere en klage til Datatilsynet. Ved tvister som vi ikke klarer å løse, som gjelder annet enn behandling av dine personopplysninger, kan du også bruke den online-plattformen for klager som finnes på EU-kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/odr. Mer informasjon finnes på vår hjemmeside www.feetfirst.no.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

For at vi skal ha rett til å behandle dine personopplysninger trenger vi et såkalt rettslig grunnlag. Vi behandler dine personopplysninger for å kunne oppfylle den avtalen vi har med deg som medlem. 

Avslutte medlemskap

Ditt medlemskap gjelder på ubestemt tid fremover. Du kan si opp medlemskapet ved å kontakte FEETFIRST kundeservice. Hvis du ikke har foretatt noen bonusgivende kjøp i løpet av 36 måneder, avsluttes medlemskapet. NilsonGroup har rett til å si opp ditt medlemskap med umiddelbar virkning ved tilfeller av misbruk (f.eks. hvis du ikke betaler for dine kjøp). I forbindelse med at medlemskapet opphører, kommer vi til å sperre ditt medlemsnummer og slette samtlige av dine registrerte personopplysninger fra medlemsregisteret. Dette skjer så snart alle utestående økonomiske transaksjoner er utført. Du har ikke rett til registrert bonus etter at medlemskapet er avsluttet.

Endring av vilkårene

Disse medlemsvilkårene gjelder fra og med 28.09.2017 for deg som er medlem i FEETFIRST Friends. NilsonGroup forbeholder seg retten til å endre medlemsvilkårene. Endringer trer i kraft i forbindelse med at de publiseres på feetfirst.no der seneste versjon av vilkårene alltid finnes. NilsonGroup er ikke ansvarlig for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser ifølge medlemsvilkårene for indirekte skade eller skade som skyldes omstendigheter utenfor NilsonGroups kontroll, for eksempel, men ikke begrenset til, endret lovgivning, myndighetstiltak, krig, streik, blokade, lockout eller annen lignende omstendighet (såkalt force majeure) i den grad gjeldende lov ikke krever noe annet. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår integritetspolicy.

Kontakt

FEETFIRST kundeservice
Box 508
SE-432 19 Varberg, Sverige

800-14713
friends@feetfirst.no