Handlekurven er tom

Total 0 NOK

Til kassen
 • FEETFIRST NO
 • Din Sko
 • Skopunkten

INTEGRITETSPOLICY

NilsonGroup AB, org. nr. 556192-9315, (nedenfor ”NilsonGroup”, ”vi” eller ”oss”) ivaretar din personlige integritet og etterstreber alltid å beskytte dine personopplysninger på beste måte. Det er vår målsetting å følge til enhver tid gjeldende lover og regler for beskyttelse av personopplysninger, f.eks. personvernforordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation) som den også kalles. Vi har som mål å være tydelige og forklare hvordan dine personopplysninger samles inn og behandles av oss og av våre samarbeidspartnere. Vi samler ikke inn eller behandler mer opplysninger enn det vi behøver for å kunne oppfylle dine forventninger og de forpliktelsene vi har overfor deg. Denne policyen hjelper deg blant annet med å forstå hva slags informasjon vi samler inn og hvordan den brukes.

Denne policyen gjelder for alle opplysninger som samles inn via vårt nettsted FEETFIRST (nedenfor ”nettstedet”) og i våre butikker. Policyen gjelder også for deg som er medlem i vår kundeklubb FEETFIRST Friends (nedenfor ”kundeklubben”), sammen med medlemsvilkårene for kundeklubben.

Rettslig grunnlag

For at vi skal ha rett til å behandle dine personopplysninger trenger vi et såkalt rettslig grunnlag. Vi behandler dine personopplysninger fordi det er nødvendig for å kunne oppfylle den avtalen vi har med deg som kunde gjennom ditt kjøp eller medlemskap i kundeklubben.

Vi behandler også dine personopplysninger fordi behandlingen er nødvendig for å kunne oppfylle de rettslige forpliktelser som vi er pålagt.

Vi behandler også dine personopplysninger fordi det er nødvendig for formål som angår vår berettigede interesse. Behandlingen baserer seg på en interesseavveining og innebærer situasjoner der vi vil eller må gjøre noe, f.eks. kommunisere med deg eller markedsføre våre produkter og tjenester, som i hovedsak er til vår fordel, forutsatt at det ikke skader dine egne interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter.

Innsamling av personopplysninger

Vi behandler opplysninger som du som kunde selv har gitt oss når du handler på eller besøker nettstedet vårt, kommuniserer med oss eller når du er medlem i kundeklubben. Personopplysninger som vi behandler, er ditt for- og etternavn, din e-postadresse, ditt telefonnummer, ditt personnummer (i de tilfellene der du har valgt å oppgi dette), din postadresse og din brukerkonto.

Vi behandler ditt personnummer bare når det er nødvendig for å oppnå en sikker identifisering eller hvis det finnes andre viktige grunner. Vi bruker ditt personnummer i så begrenset utstrekning som mulig. De situasjoner der vi kan komme til å behandle ditt personnummer er ved kjøp, når vi behøver å identifisere deg i kundeservicesaker, når du oppretter en konto i kundeklubben, når du ber om informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, ber om at vi retter opplysninger om deg som er feil, ber oss slette eller begrense de personopplysninger vi har om deg og at vi gir deg en kopi av de personopplysningene vi har om deg.

Vi samler også inn og behandler opplysninger fra deg når du handler på eller besøker vårt nettsted eller våre butikker. Personopplysninger som vi behandler, er opplysninger om dine kjøp og kjøpshistorikk. Vi behandler også dine personopplysninger via godkjenning av cookies, se eget stykke nedenfor. Når du er medlem i kundeklubben, benytter vi oss av en ekstern part som holder et adresseregister, for å innhente og oppdatere dine adresseopplysninger. I våre fysiske butikker ber vi deg om å fylle ut navn og telefonnummer når du returnerer en vare. Vi har også kameraovervåkning i visse av våre butikker.

Behandling av personopplysninger

Vi behandler tidligere nevnte personopplysninger for å:

 • håndtere din bestilling/ditt kjøp for å kunne:
  • identifisere deg
  • levere bestilt vare
  • håndtere din betaling
  • bearbeide returer, bytter og eventuelle reklamasjoner
  • sende deg SMS-varsler om leveringsstatus
  • kontakte deg ved eventuelle problemer med leveringen av dine varer
 • administrere din brukerkonto ved medlemskap i kundeklubben
 • gi fordeler og tilbud til deg som er medlem i kundeklubben
 • gi deg en personlig tilpasset opplevelse av våre tjenester via innsamling av cookies
 • oppfylle rettslige forpliktelser (f.eks. når det gjelder krav i bokføringsloven, produktansvar og produktsikkerhet)
 • markedsføre våre produkter
 • utvikle vår kunnskap om kunder og analysere din kundeatferd, noe som innebærer at det utføres en såkalt profilering. Vi gir deg tilbud som vi tror du kommer til å oppfatte som relevante basert på resultatet av denne analysen av din brukeratferd, og for ikke å forstyrre deg unødig, kunne tilby deg produkter som matcher dine ønsker og behov
 • gjennomføre og håndtere deltakelse i konkurranser og eventer
 • håndtere kundeservicesaker
 • evaluere, utvikle og forbedre bedriftens tjenester, produkter og systemer for kundekollektivet som helhet
 • forhindre misbruk av en tjeneste eller for å forhindre, forebygge og utrede kriminalitet mot bedriften
 • trygge arbeidsmiljøet for våre medarbeidere, f.eks. gjennom kameraovervåkning

Kundeklubben
Ved å bli medlem i kundeklubben inngår du en avtale med oss. Det gir oss rett og plikt til å behandle dine personopplysninger slik det er beskrevet i medlemsvilkårene og i samsvar med denne integritetspolicyen. Når du er medlem i kundeklubben, kommer vi til å behandle dine personopplysninger for å kunne administrere ditt medlemskap og oppfylle våre forpliktelser overfor deg som medlem. Vi behandler også dine opplysninger for å:

 • sende deg kundetilpassede medlemstilbud (via e-post, SMS eller adresserte utsendelser)
 • sende ut spørreundersøkelser for å få dine synspunkter på oss og våre tilbud
 • utføre markeds- og kundeanalyser samt utvikle vår kunnskap om kunder og analysere din kundeatferd, noe som innebærer at det utføres en såkalt profilering. Vi gir deg tilbud som vi tror du kommer til å oppfatte som relevante basert på resultatet av denne analysen av din brukeratferd, og for ikke å forstyrre deg unødig, kunne tilby deg produkter som matcher dine ønsker og behov
 • muliggjøre rettet markedsføring til deg basert på dine tidligere innkjøp

Lagring og overføring av personopplysninger

Personopplysninger overføres til våre samarbeidspartnere, i den hensikt å administrere og forenkle ditt kjøp, for å administrere ditt medlemskap i kundeklubben og hjelpe oss med markedsføringsutsendelser. Disse samarbeidspartnerne er f.eks. transportselskap, betalingspartner, e-postleverandør, SMS-leverandør, webanalyseleverandør og trykkeri. Disse firmaene assisterer med personopplysninger, men det er fortsatt vi som er personopplysningsansvarlige. Vi sikrer at våre partnere håndterer personopplysninger i henhold til gjeldende lover og på en sikker måte ved å inngå avtale om håndtering av personopplysninger med dem.

Vi lagrer data på egne servere i Sverige eller på servere som eies av våre partnere. De opplysningene som vi samler inn fra deg, lagres innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), men kan også overføres og bearbeides i et land utenfor EØS. All overføring av dine personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.

Vi kan komme til å overlevere dine personopplysninger til myndigheter som krever at vi gjør det.

Vi kan også komme til å dele dine personopplysninger for å tillate en fusjon, et oppkjøp eller et salg av alle, eller deler av våre aktiva.

Tidsperiode for behandling og lagring

Vi behandler bare personopplysninger så lenge det finnes et behov for å bevare dem for å oppfylle de formålene som opplysningene ble gitt eller samlet inn for. Samme personopplysning kan lagres på flere ulike steder for ulike formål. 

Hvis du kontakter oss via e-post, lagres vår korrespondanse så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Personopplysninger som vi behandler for å kunne administrere kundeforhold, inklusive dine kjøp og din brukerkonto, eller for å oppfylle avtaler og rettslige forpliktelser overfor deg, f.eks. oppfylle garanti-, reklamasjons- eller angrerettsforpliktelser, behandles bare så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne administrere kundeforholdet og oppfylle vår avtale eller våre rettslige forpliktelser og løfter overfor deg.

Personopplysninger som vi behandler for bokføringsformål, bevares i henhold til gjeldende bokføringslovgivning.

Vi kommer til å behandle dine personopplysninger til markedsføringsformål i ett år etter at ditt kundeforhold med oss har opphørt. 
Hvis du er medlem i kundeklubben, lagrer vi dine personopplysninger så lenge du er medlem.

Dine personopplysninger kan komme til å bli lagret i lengre tid enn det som er angitt ovenfor dersom det behøves for å overholde rettslige krav eller myndighetsbeslutninger.

Beskyttelse av personopplysninger

Når du handler hos oss, kan du føle deg trygg og sikker. Vi treffer tiltak for å sikre at dine personopplysninger alltid er beskyttet hos oss og at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende personvernregler samt våre interne retningslinjer og rutiner.

Gjennom tekniske løsninger og avtaler med våre partnere og leverandører sikrer vi at disse håndterer dine personopplysninger på en sikker måte og at de etterlever lovgivning angående personopplysninger.

Betalings- og fakturainformasjon overføres via en kryptert tilkobling fra vår betalingspartner som administrerer betalingen.

Kameraovervåkning

Formålet med kameraovervåking er å forebygge og undersøke forbrytelser og ulykker, derfor overvåker vi visse av butikkene våre ved hjelp av elektronisk utstyr og kameraer. Det innebærer at hvis du besøker disse butikkene, kan du komme til å bli filmet av slikt utstyr. Det ligger i vår berettigede interesse å samle inn og bruke disse personopplysningene slik at vi kan tilby et sikrere og tryggere miljø for deg som besøkende og for våre ansatte samt beskytte vår eiendom. Tilgang til bilder er begrenset til autorisert personale. Vi har skilt der du blir informert om at området er kameraovervåket og vi har også nødvendige tillatelser for overvåkningen.

Dine rettigheter

Rett til tilgang (såkalt registerutdrag): Vi vil være åpne og transparente med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Hvis du vil vite mer om hvordan vi behandler nettopp din informasjon, kan du be om et registerutdrag av oss. Du har rett til å be om å få vite hvilke opplysninger som er registrert om deg. Hvis du vil ha slik informasjon, må du sende en skriftlig anmodning til oss. Hvis vi mottar en anmodning om registerutdrag, kommer vi til å forlange opplysninger for å sikre at informasjonen utleveres til rett person.

Rett til korrigering: Du kan be om at dine personopplysninger korrigeres hvis opplysningene er feilaktige eller ufullstendige. Hvis du er medlem i kundeklubben, kan du endre visse opplysninger direkte via Mine sider.

Rett til sletting: Under visse omstendigheter har du rett til å få dine personopplysninger slettet, f.eks. hvis:

 • opplysningene ikke lenger er nødvendige for de formålene som gjorde at de ble samlet inn eller behandlet
 • du har innvendinger mot behandling til direktemarkedsføringsformål

Dette gjelder imidlertid ikke hvis vi f.eks. er pliktige i henhold til loven å bevare opplysningene.

Rett til begrensning: Du har rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses.

Berettiget interesse/interesseavveining: Du har rett til å motsette deg behandling som er basert på en interesseavveining. Vi kan imidlertid fortsette å behandle dine opplysninger til tross for at du har motsatt deg behandlingen hvis vi er forpliktet til dette ifølge loven eller myndighetsanvisninger eller -beslutninger.

Direktemarkedsføring: Du har når som helst rett til å motsette deg at dine personopplysninger behandles for direktemarkedsføring. Retten omfatter også de analyser av personopplysninger (såkalt profilering) som utføres for direktemarkedsføringsformål. Med direktemarkedsføring menes alle typer av oppsøkende markedsføringstiltak (f.eks. via post, e-post og SMS).

Du har mulighet til å velge hvilke kommunikasjonskanaler vi skal tilby for utsendelser og personlige tilbud, f.eks. kan du velge å få tilbud bare via e-post, men ikke SMS. I så fall trenger du ikke å motsette deg selve personopplysningsbehandlingen, men bare endre innstillingene på Mine sider eller kontakte kundeservice.

Rett til dataportabilitet: Du har rett til å få en kopi av de personopplysningene som angår deg i et strukturert format og i visse tilfeller få disse opplysningene overført til en annen personopplysningsansvarlig. Retten omfatter bare opplysninger som du selv har gitt til oss og som vi behandler med støtte av rettslig grunnlag, f.eks. en avtale med deg. En forutsetning for dataportabilitet er at overføringen er teknisk mulig.

Rett til å klage: Hvis du er misfornøyd med hvordan vi har behandlet dine personopplysninger, kan du kontakte oss på våre kontaktopplysninger nedenfor. Du har også rett til å klage på vår personopplysningsbehandling til:

Datatilsynet
Postboks 8177 Dep.
0034 Oslo
postkasse@datatilsynet.no


Cookies

På nettstedet (FEETFIRST..no/.com) brukes det cookies. Cookies er små tekstfiler som lagres på den besøkendes datamaskin og som det er mulig å bruke for å se hva den besøkende gjør på nettstedet.

Vi bruker forskjellige typer av cookies:

 • en permanent cookie som ligger på den besøkendes datamaskin en viss tid,
 • en session-cookie som lagres midlertidig i datamaskinens minne så lenge den besøkende er inne på en nettside. Session-cookies forsvinner når du lukker nettleseren.
 • tredjeparts cookies, dette er cookies som et annet selskap har plassert på datamaskinen din. Det er tredjeparts cookies som blant annet gjør at du får se målrettede annonser på andre nettsider, så kallet retargeting.

Vi bruker cookies for å forbedre nettstedet for den besøkende, f.eks. ved å tilpasse nettstedet etter den besøkendes ønsker, valg og interesser, samt å kunne hjelpe deg med å holde orden på hvilke varer du har lagt i handlekurven.Vi bruker cookies for å analysere nettsiden og hvordan den brukes (se eget stykke om webanalyse nedenfor) samt for markedsføring via retargeting.

Ved å godkjenne denne integritetspolicyen og/eller bruke nettstedet samtykker du til behandlingen av cookies ifølge det som er sies her. Hvis du ikke aksepterer at det brukes cookies, kan du slå av cookies i nettleserens sikkerhetsinnstillinger. Du kan også stille inn nettleseren slik at du får et spørsmål hver gang nettstedet prøver å plassere en cookie på din datamaskin. Via nettleseren kan også tidligere lagrede cookies slettes, se nettleserens hjelpesider for mer informasjon. Videre kan du når som helst slette cookies manuelt fra harddisken.
Hvis du vil slette cookies som allerede finnes på din datamaskin, se instruksjonene i nettleseren.

For å lese mer om cookies, klikk her.

Google Analytics og Google Tag Manager (webanalyse)
Nettstedet bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste som leveres av Google LLC (”Google”). Google Analytics bruker cookies, dvs. tekstfiler som plasseres på din datamaskin for å kunne analysere hvordan brukere anvender nettsiden. Informasjonen som genereres av slik cookies gjennom din bruk av nettsiden (inklusive IP-adresse), vil bli viderebefordret til og lagret av Google på servere i og utenfor EØS.

Google kommer til å bruke denne informasjonen til å vurdere din bruk av nettsiden og sammenstille rapporter av aktiviteter på nettstedet.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis det kreves i henhold til loven, eller i tilfeller der en tredjepart behandler informasjonen for Googles regning. Google kommer ikke til å koble din IP-adresse sammen med andre data som Google innehar. Ved å bruke nettstedet samtykker du til at Google behandler dine opplysninger på den måten og til de formålene som beskrives ovenfor.

Hvis du ikke vil at dine besøk på nettstedet skal vises i statistikken i Google Analytics, kan du installere et tillegg i nettleseren. Tillegget finnes for nettleserne Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari og Opera og er tilgjengelig her.

Gjennom Google Analytics bruker vi også cookies til remarketing. Remarketing innebærer interessebasert annonsering, dvs. at din atferd på nettstedet kan brukes til rettede annonser på andre nettsteder. Til dette formålet brukes det data fra en tredjeparts-cookie. Hvis du ønsker å endre dine innstillinger for remarketing eller ønsker å velge bort cookies som brukes til interessebasert annonsering fra Google, kan du gjøre det her.

Hotjar (webanalyse)
Nettstedet bruker Hotjar, en webanalysetjeneste fra Hotjar Ltd (”Hotjar”).

Informasjonen som samles inn av Hotjar når du bruker vårt nettsted (f.eks. den henvisende URL-en, hvilke nettsider du har besøkt, din type nettleser, dine språkinnstillinger, ditt operativsystem, din skjermoppløsning) kommer til å bli overført til en av Hotjars servere i EU, der de blir lagret og analysert. Resultatet av dette gjøres senere tilgjengelig for oss i anonymisert form.

Du kan når som helst tilbakekalle din tillatelse til webanalyse ved å avregistrere deg på Hotjars nettsted, https://www.hotjar.com/opt-out.

Kontaktopplysninger

Det er NilsonGroup AB, org.nr. 556192-9315, som er personopplysningsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Du er velkommen til å kontakte oss på privacy@nilsongroup.com når du har spørsmål om personopplysninger som vi har lagret om deg.

Hvis du ikke er fornøyd med vår behandling av dine personopplysninger, kan du også kontakte vårt personvernombud på dpo@nilsongroup.com.

NilsonGroup AB
Box 508
SE-432 19 Varberg, Sverige

Feetfirst

Medlemskap

Velkommen til FEETFIRST Friends. Ved å registrere deg som medlem i FEETFIRST Friends godkjenner du disse vilkårene og bestemmelsene.

FEETFIRST Friends er et lojalitetsprogram der du tjener opp poeng som gir deg rabatter, tilbud, invitasjoner til konkurranser og eventer og mye mer.

Ansvarlig for FEETFIRST Friends er NilsonGroup AB.

Medlemskapet i FEETFIRST Friends er kostnadsfritt og tegnes med deg som er over 16 år og registrert i folkeregisteret i Norge. Som medlem registrerer du alle kjøp ved å oppgi personnummer i kassen (du trenger ikke noe klubbkort).

Medlemskapet gjelder i samtlige av NilsonGroups norske butikker, dvs. hos Din Sko, våre Ecco Stores, Jerns, Nilson Shoes, Radical Sports og Skopunkten, samt på feetfirst.no. Medlemskapet og øvrige fordeler gjelder bare ved kjøp til deg selv eller personer i din husstand. Medlemskapet er personlig og kan ikke overføres til andre.

Poeng

Samtlige kjøp (med unntak av kjøp av gavekort) genererer poeng. For at poeng skal registreres må du vise gyldig legitimasjon i butikk eller oppgi personnummer ved kjøp på feetfirst.no.

Poeng beregnes fra og med ditt første kjøp som medlem og registreres på ditt medlemskap. Det er kun kjøp til deg selv eller personer i din husstand som genererer poeng.

Du kan også tjene poeng ved å delta i andre aktiviteter som genererer poeng og som klubben iblant tilbyr.

Poengene du har opptjent, er personlige og kan ikke overføres til andre personer eller medlemmer.

De poengene du har tjent ved kjøp av en vare, trekkes fra medlemskontoen din dersom du returnerer varen.

Poengene dine baseres på 12 måneder etter opptjeningsdagen.

Håndtering av personopplysninger

NilsonGroup behandler personopplysninger i samsvar med EUs personvernforordning. Personopplysningsansvarlig er NilsonGroup AB (org. nr.: 556192-9315), Box 508, SE-432 19 Varberg, Sverige.

Personopplysninger som vi behandler, er for- og etternavn, e-postadresse, mobilnummer, personnummer, postadresse samt opplysninger om dine kjøp (dvs. kassakvitteringer). Vi behandler dine opplysninger for å administrere poeng, sende deg kundetilpassede medlemstilbud, gjennomføre markeds- og kundeanalyser samt for å muliggjøre rettet markedsføring og aktiviteter til deg basert på dine tidligere innkjøp.

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge du er medlem i FEETFIRST Friends.

Vi kan komme til å benytte andre firmaer for å administrere ditt medlemskap og hjelpe oss med markedsføringsutsendelser. Disse firmaene assisterer med personopplysninger, men det er fortsatt vi som er personopplysningsansvarlige. Vi bruker Bisnode til å oppdatere adresseopplysninger. Dine personopplysninger kommer ikke til å bli overført til land utenfor EU eller EØS. Hoveddelen av all kommunikasjon fra FEETFIRST Friends skjer via e-post og sms, men adresserte utsendelser forekommer også. Hvis du ikke vil ha utsendelser med tilbud, kan du når som helst kontakte FEETFIRST kundeservice. Du har rett til skriftlig å be om å få informasjon om hvilke opplysninger vi har registrert om deg. Du kan når som helst begjære retting av feilaktige opplysninger.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

For at vi skal ha rett til å behandle dine personopplysninger trenger vi et såkalt rettslig grunnlag. Vi behandler dine personopplysninger for å kunne oppfylle den avtalen vi har med deg som medlem.

Avslutte medlemskap

Ditt medlemskap gjelder på ubestemt tid fremover. Du kan si opp medlemskapet ved å kontakte FEETFIRST kundeservice. Hvis medlemskapet har vært inaktivt i 36 måneder, blir det avsluttet. NilsonGroup har rett til å si opp ditt medlemskap med umiddelbar virkning ved tilfeller av misbruk (f.eks. hvis du ikke betaler for dine kjøp). I forbindelse med at medlemskapet opphører, kommer vi til å sperre ditt medlemsnummer og slette samtlige av dine registrerte personopplysninger fra medlemsregisteret. Dette skjer så snart alle utestående økonomiske transaksjoner er utført. Du har ikke rett til registrerte poeng etter at medlemskapet er avsluttet.

Endring av vilkårene

Disse medlemsvilkårene gjelder fra og med 1. mai 2019 for deg som er medlem i FEETFIRST Friends. NilsonGroup forbeholder seg retten til å endre medlemsvilkårene. Endringer trer i kraft i forbindelse med at de publiseres på feetfirst.no der seneste versjon av vilkårene alltid finnes. NilsonGroup er ikke ansvarlig for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser ifølge medlemsvilkårene eller skade som skyldes omstendigheter utenfor NilsonGroups kontroll, for eksempel, men ikke begrenset til, endret lovgivning, myndighetstiltak, krig, streik, blokade, lockout eller annen lignende omstendighet (såkalt force majeure).

Kontakt

FEETFIRST kundservice
Box 508
SE-432 19 Varberg, Sverige
friends@feetfirst.no

10 % på ditt første kjøp!

Bli medlem og få nyheter før alle andre, få klubbpriser og eksklusive tilbud!

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig kundeopplevelse. Ved å fortsette å bruke våre tjenester samtykker du til dette. Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger og cookies.