Din SkoEccoNilson ShoesSkopunkten
Velg butikk
FRI FRAKT PÅ ALLE BESTILLINGERFinn butikk

Handlekurven er tom

Frakt 0 NOK*

Total 0 NOK

* FRI FRAKT!

Til kassen
  • FEETFIRST NO
  • Din Sko
  • Ecco
  • Nilson Shoes
  • Skopunkten

SAMARBEIDER OG MEDLEMSKAPER

KEMIKALIEGRUPPEN

Siden årsskiftet 2010/2011 har NilsonGroup vært medlem i Kemikaliegruppen. Gruppens formål er å spre fersk informasjon om kjemi- og miljørelaterte spørsmål til medlemsbedriftene, samt gjennom en kunnskapsplattform å hjelpe bedriftene med å motvirke forekomsten av farlige stoffer i produktene deres og for å møte krav og synspunkter fra media og forbrukere med fakta. Kemikaliegruppen drives av Swerea IVF knyttet til et nettverk av eksperter på alle samfunnsområder.

For mer informasjon, se swerea.se

CLEAN SHIPPING

I 2012 ble NilsonGroup med i prosjektet Clean Shipping. Gjennom dette medlemskapet får vi tilgang til en database der skip er rangert basert på miljøbelastning. Dermed kan vi gjøre aktive valg av rederi for våre sjøtransporter.

For mer informasjon, se cleanshippingindex.com

TEXTIL RECYCLING

NilsonGroup og TextilRecycling samarbeider om å gi sko til gjenbruk og gjenvinning. Samarbeidet går ut på at TextilRecycling henter reklamerte sko i butikkene for siden å transportere disse til Polen og Tyskland for sortering og gjenbruk eller gjenvinning.

For mer informasjon, se textilrecycling.se

SVENSK HANDEL

Svensk Handel er en næringslivsorganisasjon som arbeider med næringspolitikk og arbeidsgiverspørsmål for Sveriges handelsforetak. Det er en medlemsdrevet organisasjon som representerer bedrifter i engros- og detaljhandelen. Svensk Handel arbeider for en verden med fri handel uten handelshindringer.

For mer informasjon, se svenskhandel.se

FUR FREE ALLIANCE (FFA)

Siden januar 2011 har NilsonGroup hatt en avtale med Fur Free Alliance og vi har gjennom denne avtalen tilsluttet oss det internasjonale Fur Free Retail Program. Programmet går ut på at man bare bruker skinn og pels som kommer fra dyr som er oppdrettet for kjøttproduksjon og der skinnet/pelsen er et biprodukt.

For mer informasjon, se furfreeretailer.com

CSR VÄSTSVERIGE

CSR Västsverige er Sveriges største, sektoroverskridende nettverk for samfunnsansvar og bærekraftig utvikling. Ved å tilby kompetanseutvikling, inspirasjon, verktøy og kontaktnett styrker vi våre medlemmers forutsetninger for å utvikle et strategisk CSR-arbeid.

CSR Västsveriges visjon er en region der alle virksomheter tar ansvar og gjør en forskjell for verden.

For mer informasjon, se csrvastsverige.se

CSR SCANDINAVIAN SHOE INDUSTRY

Et nettverk der skobransjens største forhandlere møtes og diskuterer bærekraftspørsmål. Vi samles to ganger i året for å ta opp saker som angår miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold i produksjonslandene. Nettverket ble grunnlagt i 2016 og det første møtet ble holdt i januar 2016.

 


Medlemskap

Ansvarig för FEETFIRST Friends är NilsonGroup AB. Medlemskapet i FEETFIRST Friends är kostnadsfritt och tecknas med dig som är över 16 år och folkbokförd i Sverige. Som medlem registrerar du alla köp genom att ange personnummer i kassan (du behöver inget klubbkort).

Medlemskapet gäller i samtliga NilsonGroups svenska butiker, dvs. hos Din Sko, våra Ecco Stores, Jerns, Nilson Shoes, Radical Sports och Skopunkten, samt på feetfirst.se. Medlemskapet och övriga förmåner gäller endast vid köp till dig själv eller personer i ditt hushåll. Personer i samma hushåll kan koppla ihop sina medlemskap för att gemensamt samla bonus. Maximalt kan tre medlemmar anslutas till ett huvudmedlemskap. För sammankoppling av medlemskap kontakta FEETFIRST kundservice.

Bonus

Samtliga köp (dock inte köp av presentkort) är bonusgrundande. För att bonus ska registreras måste du visa upp giltig legitimation i butik alternativt ange personnummer vid köp på feetfirst.se. Bonus beräknas från och med ditt första köp som medlem och registreras på ditt medlemskap. Endast köp till dig själv eller personer i ditt hushåll är bonusgrundande. Gemensamt upparbetad bonus utbetalas till huvudmedlem men kan även lösas in av annan ansluten medlem. Bonus utgår med 2% av det totala inköpsbeloppet och betalas ut två gånger per år. Minsta belopp som betalas ut är 25 kr. Utbetalning sker i intervaller om 25 kr, dvs. 25 kr, 50 kr, 75 kr osv. Ej utbetalad bonus sparas till nästa utbetalningstillfälle. Du kan använda intjänad bonus vid köp av varor i NilsonGroups svenska butiker eller på feetfirst.se. Du kan inte lösa in bonus mot kontanter. Efter ett år förfaller outnyttjad bonus.

Personuppgiftshantering

NilsonGroup behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Personuppgiftsansvarig är NilsonGroup AB (org. nr: 556192-9315), Box 508, 432 19 Varberg.

Personuppgifter som vi behandlar är ditt för- och efternamn, din e-postadress, ditt mobilnummer, din födelsedag, din postadress samt uppgifter om dina köp (d.v.s kassakvitton). Vi behandlar dina uppgifter för att administrera bonus, för att skicka dig kundanpassade medlemserbjudanden, för att göra marknads- och kundanalyser samt för att möjliggöra riktad marknadsföring till dig baserad på dina tidigare inköp.

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är medlem i FEETFIRST Friends.

Vi kan komma att anlita andra företag för att administrera ditt medlemskap och hjälpa oss med marknadsföringsutskick. Dessa företag är personuppgiftsbiträden och det är fortfarande vi som är personuppgiftsansvariga. Vi använder Bisnode för att uppdatera adressuppgifter. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till land utanför EU eller EES. Huvuddelen av all kommunikation från FEETFIRST Friends sker via e-post och sms, men även adresserade utskick förekommer. Om du inte vill ha utskick med erbjudanden kan du när som helst kontakta FEETFIRST kundservice. Du har rätt att en gång per år, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka uppgifter vi registrerat om dig. Du kan när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter. 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter behöver vi en så kallad rättslig grund. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla det avtal vi har med dig som medlem. 

Avsluta medlemskap

Ditt medlemskap gäller tills vidare. Du kan säga upp ditt medlemskap genom att kontakta FEETFIRST kundservice. Om bonusgrundande köp inte gjorts under 36 månader kommer medlemskapet avslutas. NilsonGroup har rätt att säga upp ditt medlemskap med omedelbar verkan i händelse av missbruk (t.ex. om du inte betalar för dina köp). I samband med att ditt medlemskap upphör att gälla kommer ditt medlemsnummer att spärras och samtliga dina registrerade personuppgifter att raderas från medlemsregistret. Detta sker så snart alla eventuella ekonomiska transaktioner är reglerade. Du har inte rätt till registrerad bonus efter det att ditt medlemskap upphört att gälla. 

Ändring av villkoren

Dessa medlemsvillkor gäller från och med den 20 september 2017, för dig som är medlem i FEETFIRST Friends. NilsonGroup förbehåller sig rätten att ändra medlemsvillkoren. Ändringar träder i kraft i samband med att desa publiceras på feetfirst.se där senaste villkoren alltid finns. NilsonGroup är inte ansvarig för bristande uppfyllelse av sina åtaganden enligt medlemsvillkoren eller skada som beror på omständigheter utanför NilsonGroups kontroll såsom, men inte begränsat till, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet (sk. force majeure). 

Kontakt

FEETFIRST kundservice
Box 508
432 19 Varberg

0340-86650 
friends@feetfirst.se

Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig kundeopplevelse. Ved å fortsette å bruke våre tjenester samtykker du til dette. Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger og cookies.