Handlekurven er tom

Total 0 NOK

Til kassen
  • FEETFIRST NO
  • Din Sko
  • Skopunkten

SAMARBEIDER OG MEDLEMSKAPER

Det er vårt ansvar å bidra og engasjere oss i bærekraft og vi har en vilje til stadig å forbedre oss. Derfor engasjerer vi oss ikke bare internt, men er også aktive i en rekke eksterne prosjekter og samarbeider.

CLEAN SHIPPING INDEX

NilsonGroup har vært støttemedlem i Clean Shipping Index siden 2012. Det er en ideell organisasjon som arbeider for en felles kravstilling for mer bærekraftige sjøtransporter. Gjennom nettverket får vi tilgang til en database der rederier rangeres basert deres arbeid for minsket miljøpåvirkning.

For mer informasjon, besøk: cleanshippingindex.com

CSR SCANDINAVIAN SHOE INDUSTRY

CSR Scandinavian Shoe Industry er et nettverk der skobransjens største forhandlere møtes og diskuterer bærekraftspørsmål. Vi samles to ganger i året for å ta opp saker som angår miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold i produksjonslandene. Nettverket ble grunnlagt i 2016 og NilsonGroup har vært medlem helt siden starten.

FUR FREE ALLIANCE (FFA)

Siden januar 2011 har NilsonGroup hatt en avtale med Fur Free Alliance og vi har gjennom denne avtalen tilsluttet oss det internasjonale Fur Free Retail Program. Programmet går ut på at man bare bruker skinn og pels som kommer fra dyr som er oppdrettet for kjøttproduksjon og der skinnet/pelsen er et biprodukt.

For mer informasjon, besøk: furfreeretailer.com

HUMAN BRIDGE

Human Bridge arbeider med bistand, miljøspørsmål og sosiale innsatser som gjør en forskjell for mennesker og bidrar til en bærekraftig utvikling.

For mer informasjon, besøk: humanbridge.seKEMIKALIEGRUPPEN

NilsonGroup er medlem i Kemikaliegruppen som forsyner sine medlemsbedrifter med fersk informasjon om kjemikalie- og miljørelaterte spørsmål. De fungerer også som en plattform for kunnskap som bidrar til å motvirke forekomst av farlige stoffer.

For mer informasjon, besøk: swerea.se

STICA

STICA står for Swedish Textile Initiative for Climate Action. Initiativets visjon er at Sveriges mote- og tekstilindustri skal lede an og være klimapositiv i god tid før 2050.

Ved å skape en plattform for samarbeid og kunnskapsdeling og ved å utvikle felles verktøy for arbeidet vil man gjøre det mulig for den svenske mote- og tekstilindustrien å minske sine utslipp av drivhusgasser og samtidig bli ledende på klimapositive løsninger for mote- og tekstilindustrien.

For mer informasjon, besøk: sustainablefashionacademy.org/STICA

SVENSK HANDEL

Svensk Handel er en næringslivsorganisasjon som arbeider med næringspolitikk og arbeidsgiversaker for Sveriges handelsforetak. Det er en medlemsdrevet organisasjon som representerer bedrifter i engros- og detaljhandelen.

For mer informasjon, besøk: svenskhandel.se

SWEDISH FASHION ETHICAL CHARTER

Swedish Fashion Ethical Charter er en policy med verdier og retningslinjer for kroppsidealer, mangfold og arbeidsmiljøsaker. Den retter seg mot hele motebransjen og alle de roller og disipliner som den omfatter. Vi i NilsonGroup er glade for at vi har signert policyen og med det valgt å ta et aktivt ansvar – både for de som arbeider i bransjen og for de forbrukerne som nås av dens budskap og idealer.

For mer informasjon, besøk: swedishfashioncouncil.se

TEXTIL RECYCLING

NilsonGroup og TextilRecycling samarbeider om å gi sko til gjenbruk og gjenvinning. Samarbeidet går ut på at TextilRecycling henter reklamerte sko i butikkene for siden å transportere disse til Polen og Tyskland for sortering og gjenbruk eller gjenvinning.

For mer informasjon, besøk: textilrecycling.se

Feetfirst

Medlemskap

Velkommen til FEETFIRST Friends. Ved å registrere deg som medlem i FEETFIRST Friends godkjenner du disse vilkårene og bestemmelsene.

FEETFIRST Friends er et lojalitetsprogram der du tjener opp poeng som gir deg rabatter, tilbud, invitasjoner til konkurranser og eventer og mye mer.

Ansvarlig for FEETFIRST Friends er NilsonGroup AB.

Medlemskapet i FEETFIRST Friends er kostnadsfritt og tegnes med deg som er over 16 år og registrert i folkeregisteret i Norge. Som medlem registrerer du alle kjøp ved å oppgi personnummer i kassen (du trenger ikke noe klubbkort).

Medlemskapet gjelder i samtlige av NilsonGroups norske butikker, dvs. hos Din Sko, våre Ecco Stores, Jerns, Nilson Shoes, Radical Sports og Skopunkten, samt på feetfirst.no. Medlemskapet og øvrige fordeler gjelder bare ved kjøp til deg selv eller personer i din husstand. Medlemskapet er personlig og kan ikke overføres til andre.

Poeng

Samtlige kjøp (med unntak av kjøp av gavekort) genererer poeng. For at poeng skal registreres må du vise gyldig legitimasjon i butikk eller oppgi personnummer ved kjøp på feetfirst.no.

Poeng beregnes fra og med ditt første kjøp som medlem og registreres på ditt medlemskap. Det er kun kjøp til deg selv eller personer i din husstand som genererer poeng.

Du kan også tjene poeng ved å delta i andre aktiviteter som genererer poeng og som klubben iblant tilbyr.

Poengene du har opptjent, er personlige og kan ikke overføres til andre personer eller medlemmer.

De poengene du har tjent ved kjøp av en vare, trekkes fra medlemskontoen din dersom du returnerer varen.

Poengene dine baseres på 12 måneder etter opptjeningsdagen.

Håndtering av personopplysninger

NilsonGroup behandler personopplysninger i samsvar med EUs personvernforordning. Personopplysningsansvarlig er NilsonGroup AB (org. nr.: 556192-9315), Box 508, SE-432 19 Varberg, Sverige.

Personopplysninger som vi behandler, er for- og etternavn, e-postadresse, mobilnummer, personnummer, postadresse samt opplysninger om dine kjøp (dvs. kassakvitteringer). Vi behandler dine opplysninger for å administrere poeng, sende deg kundetilpassede medlemstilbud, gjennomføre markeds- og kundeanalyser samt for å muliggjøre rettet markedsføring og aktiviteter til deg basert på dine tidligere innkjøp.

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge du er medlem i FEETFIRST Friends.

Vi kan komme til å benytte andre firmaer for å administrere ditt medlemskap og hjelpe oss med markedsføringsutsendelser. Disse firmaene assisterer med personopplysninger, men det er fortsatt vi som er personopplysningsansvarlige. Vi bruker Bisnode til å oppdatere adresseopplysninger. Dine personopplysninger kommer ikke til å bli overført til land utenfor EU eller EØS. Hoveddelen av all kommunikasjon fra FEETFIRST Friends skjer via e-post og sms, men adresserte utsendelser forekommer også. Hvis du ikke vil ha utsendelser med tilbud, kan du når som helst kontakte FEETFIRST kundeservice. Du har rett til skriftlig å be om å få informasjon om hvilke opplysninger vi har registrert om deg. Du kan når som helst begjære retting av feilaktige opplysninger.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

For at vi skal ha rett til å behandle dine personopplysninger trenger vi et såkalt rettslig grunnlag. Vi behandler dine personopplysninger for å kunne oppfylle den avtalen vi har med deg som medlem.

Avslutte medlemskap

Ditt medlemskap gjelder på ubestemt tid fremover. Du kan si opp medlemskapet ved å kontakte FEETFIRST kundeservice. Hvis medlemskapet har vært inaktivt i 36 måneder, blir det avsluttet. NilsonGroup har rett til å si opp ditt medlemskap med umiddelbar virkning ved tilfeller av misbruk (f.eks. hvis du ikke betaler for dine kjøp). I forbindelse med at medlemskapet opphører, kommer vi til å sperre ditt medlemsnummer og slette samtlige av dine registrerte personopplysninger fra medlemsregisteret. Dette skjer så snart alle utestående økonomiske transaksjoner er utført. Du har ikke rett til registrerte poeng etter at medlemskapet er avsluttet.

Endring av vilkårene

Disse medlemsvilkårene gjelder fra og med 1. mai 2019 for deg som er medlem i FEETFIRST Friends. NilsonGroup forbeholder seg retten til å endre medlemsvilkårene. Endringer trer i kraft i forbindelse med at de publiseres på feetfirst.no der seneste versjon av vilkårene alltid finnes. NilsonGroup er ikke ansvarlig for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser ifølge medlemsvilkårene eller skade som skyldes omstendigheter utenfor NilsonGroups kontroll, for eksempel, men ikke begrenset til, endret lovgivning, myndighetstiltak, krig, streik, blokade, lockout eller annen lignende omstendighet (såkalt force majeure).

Kontakt

FEETFIRST kundservice
Box 508
SE-432 19 Varberg, Sverige
friends@feetfirst.no

10 % på ditt første kjøp!

Bli medlem og få nyheter før alle andre, få klubbpriser og eksklusive tilbud!

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig kundeopplevelse. Ved å fortsette å bruke våre tjenester samtykker du til dette. Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger og cookies.