Din SkoEccoNilson ShoesSkopunkten
Velg butikk
FRI FRAKT PÅ ALLE BESTILLINGERFinn butikk

Handlekurven er tom

Frakt 0 NOK*

Total 0 NOK

* FRI FRAKT!

Til kassen
  • FEETFIRST NO
  • Din Sko
  • Ecco
  • Nilson Shoes
  • Skopunkten

SALG

I NilsonGroup vil vi at kunden skal ha store valgmuligheter og alltid få den beste kvaliteten til den beste prisen. Vi ønsker å åpne dørene for hvordan vi arbeider med arbeidsforholdene i produksjonen og vise at vi tar ansvar, men at vi fortsatt har mange utfordringer foran oss. Vi vil møte disse utfordringene og utvikle oss sammen med kundene. Vi tar vare på kundene og det er viktig for oss å ta hånd om dem på beste måte.

Vi får daglig spørsmål angående kvalitet, kjemikalier eller våre etiske retningslinjer, både direkte til personalet i butikkene og via e-post til hovedkontoret. Vi verdsetter disse spørsmålene og har en høy ambisjon om å kunne svare kundene så fort som mulig. Vi har en godt utviklet rutine i butikkene for raske tilbakemeldinger til hovedkontoret når det gjelder disse spørsmålene.

SAMORDNET NETTHANDEL

I 2016 byttet NilsonGroups netthandel navn fra Put Feet First til FEETFIRST for å tydeliggjøre den røde tråden mellom butikk, kundeklubb og netthandel. Alle våre konsepter er fortsatt samlet, slik de har vært siden 2012, på samme nettsted, www.feetfirst.no. En samlet netthandel gir kundene mulighet til enkelt å kunne handle fra alle våre varemerker og konsepter samtidig. Varene fra de ulike konseptene sampakkes, noe som fører til minsket antall pakker, mindre avfall og bedre fyllingsgrad i transporten ut til kundene. For å gjøre det enda enklere har vi fri frakt og fri retur på alle ordrer som hentes ut og returneres i butikk. Ved utlevering i butikk har vi mulighet til å tilby kundene en høyere servicegrad sammenlignet med postens utleveringssteder.

SOSIALE MEDIER

Det finnes steder der vi er på plass alle dager i uken og døgnet rundt. Samtlige forretningsområder er representert i noen av de sosiale mediekanalene Facebook, Instagram, YouTube eller Snapchat. Der presenteres nyheter, produkter og aktuelle tilbud for ønsket målgruppe eller direkte til følgerne. Det sosiale utbyttet gir oss verdifull informasjon om hva kundene liker og hva de velger å dele i sine private nettverk. På våre Facebook-sider tar vi gjerne imot spørsmål, ønsker og synspunkter fra kundene angående alle deler av organisasjonen. Her behandler vi kommentarer raskt med support og vi har som mål å opprettholde en svarfrekvens på 100 %.

Arbeidet med de sosiale mediene er strategisk planlagt for å øke antallet følgere samt å utvide den digitale annonseringen fortløpende.

HÅNDTERING AV REKLAMASJONER

Reklamasjoner er noe enhver bedrift vil unngå og den beste måten å gjøre det på, er å arbeide med forebyggende tiltak. Som følge av vår endrede arbeidsmåte med produktutvikling kan vi se en tydelig trend der antallet reklamasjoner minsker og vi får en bedre holdbarhet på våre produkter. Samtidig går vi gjennom hvordan vi håndterer de reklamasjonene som kommer inn til oss. Der har vi i løpet av året laget en ny arbeidsmåte for både butikker og innkjøpsavdelinger og dette implementeres i 2016.

TEXTIL RECYCLING Gjenvinning i butikk

På slutten av 2014 ble det innledet et samarbeid med det svenske foretaket TextilRecycling som går ut på NilsonGroup gir dem sko som av ulike grunner er blitt reklamert til butikk. TextilRecycling er et sosialt foretak som håndterer innsamling av klær, sko og tekstiler for gjenbruk eller gjenvinning. Vårt samarbeid ble utvidet

i 2015 og inkluderer nå 19 butikker i Skåne, Sverige. I disse butikkene er det utplassert spesifikke innsamlingsdunker der de reklamerte skoene kasseres. Dunkene tømmes kontinuerlig av TextilRecyclings personale og skoene sendes deretter videre til foretakets samarbeidspartnere for sortering, materialgjenvinning eller videresalg. Gjennom dette samarbeidet vil vi blant annet minske avfallsmengdene våre ettersom reklamerte sko ellers går direkte til kassering og forbrenning. Reklamerte sko som av en eller annen grunn vurderes som uegnede for gjenbruk, legges ikke i innsamlingsdunkene. Les mer om TextilRecycling på www.textilrecycling.se


Medlemskap

Ansvarig för FEETFIRST Friends är NilsonGroup AB. Medlemskapet i FEETFIRST Friends är kostnadsfritt och tecknas med dig som är över 16 år och folkbokförd i Sverige. Som medlem registrerar du alla köp genom att ange personnummer i kassan (du behöver inget klubbkort).

Medlemskapet gäller i samtliga NilsonGroups svenska butiker, dvs. hos Din Sko, våra Ecco Stores, Jerns, Nilson Shoes, Radical Sports och Skopunkten, samt på feetfirst.se. Medlemskapet och övriga förmåner gäller endast vid köp till dig själv eller personer i ditt hushåll. Personer i samma hushåll kan koppla ihop sina medlemskap för att gemensamt samla bonus. Maximalt kan tre medlemmar anslutas till ett huvudmedlemskap. För sammankoppling av medlemskap kontakta FEETFIRST kundservice.

Bonus

Samtliga köp (dock inte köp av presentkort) är bonusgrundande. För att bonus ska registreras måste du visa upp giltig legitimation i butik alternativt ange personnummer vid köp på feetfirst.se. Bonus beräknas från och med ditt första köp som medlem och registreras på ditt medlemskap. Endast köp till dig själv eller personer i ditt hushåll är bonusgrundande. Gemensamt upparbetad bonus utbetalas till huvudmedlem men kan även lösas in av annan ansluten medlem. Bonus utgår med 2% av det totala inköpsbeloppet och betalas ut två gånger per år. Minsta belopp som betalas ut är 25 kr. Utbetalning sker i intervaller om 25 kr, dvs. 25 kr, 50 kr, 75 kr osv. Ej utbetalad bonus sparas till nästa utbetalningstillfälle. Du kan använda intjänad bonus vid köp av varor i NilsonGroups svenska butiker eller på feetfirst.se. Du kan inte lösa in bonus mot kontanter. Efter ett år förfaller outnyttjad bonus.

Personuppgiftshantering

NilsonGroup behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Personuppgiftsansvarig är NilsonGroup AB (org. nr: 556192-9315), Box 508, 432 19 Varberg.

Personuppgifter som vi behandlar är ditt för- och efternamn, din e-postadress, ditt mobilnummer, din födelsedag, din postadress samt uppgifter om dina köp (d.v.s kassakvitton). Vi behandlar dina uppgifter för att administrera bonus, för att skicka dig kundanpassade medlemserbjudanden, för att göra marknads- och kundanalyser samt för att möjliggöra riktad marknadsföring till dig baserad på dina tidigare inköp.

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är medlem i FEETFIRST Friends.

Vi kan komma att anlita andra företag för att administrera ditt medlemskap och hjälpa oss med marknadsföringsutskick. Dessa företag är personuppgiftsbiträden och det är fortfarande vi som är personuppgiftsansvariga. Vi använder Bisnode för att uppdatera adressuppgifter. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till land utanför EU eller EES. Huvuddelen av all kommunikation från FEETFIRST Friends sker via e-post och sms, men även adresserade utskick förekommer. Om du inte vill ha utskick med erbjudanden kan du när som helst kontakta FEETFIRST kundservice. Du har rätt att en gång per år, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka uppgifter vi registrerat om dig. Du kan när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter. 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter behöver vi en så kallad rättslig grund. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla det avtal vi har med dig som medlem. 

Avsluta medlemskap

Ditt medlemskap gäller tills vidare. Du kan säga upp ditt medlemskap genom att kontakta FEETFIRST kundservice. Om bonusgrundande köp inte gjorts under 36 månader kommer medlemskapet avslutas. NilsonGroup har rätt att säga upp ditt medlemskap med omedelbar verkan i händelse av missbruk (t.ex. om du inte betalar för dina köp). I samband med att ditt medlemskap upphör att gälla kommer ditt medlemsnummer att spärras och samtliga dina registrerade personuppgifter att raderas från medlemsregistret. Detta sker så snart alla eventuella ekonomiska transaktioner är reglerade. Du har inte rätt till registrerad bonus efter det att ditt medlemskap upphört att gälla. 

Ändring av villkoren

Dessa medlemsvillkor gäller från och med den 20 september 2017, för dig som är medlem i FEETFIRST Friends. NilsonGroup förbehåller sig rätten att ändra medlemsvillkoren. Ändringar träder i kraft i samband med att desa publiceras på feetfirst.se där senaste villkoren alltid finns. NilsonGroup är inte ansvarig för bristande uppfyllelse av sina åtaganden enligt medlemsvillkoren eller skada som beror på omständigheter utanför NilsonGroups kontroll såsom, men inte begränsat till, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet (sk. force majeure). 

Kontakt

FEETFIRST kundservice
Box 508
432 19 Varberg

0340-86650 
friends@feetfirst.se

Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig kundeopplevelse. Ved å fortsette å bruke våre tjenester samtykker du til dette. Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger og cookies.