Din SkoEccoNilson ShoesSkopunkten
Velg butikk
FRI FRAKT PÅ ALLE BESTILLINGERFinn butikk

Handlekurven er tom

Frakt 0 NOK*

Total 0 NOK

* FRI FRAKT!

Til kassen
  • FEETFIRST NO
  • Din Sko
  • Ecco
  • Nilson Shoes
  • Skopunkten

PRODUKTUTVIKLING

Å arbeide med egen design og produktutvikling gir oss mulighet til å påvirke bærekraftarbeidet gjennom våre valg av materialer, leverandører og produksjonsutforming. Rundt 76 % av de produktene NilsonGroup har for salg, er utviklet av våre to produksjonskontorer i Kina. Gjennom produksjonskontorene kommer vi nærmere leverandørene. Det gir oss et godt innblikk og god kunnskap om det daglige arbeidet i produksjonen og skaper muligheter til forbedringer på stedet.

Hvert par sko som finnes i NilsonGroups butikker, har gjennomgått en lang reise fra idé til ferdig produkt. Med hver sko finnes det en tanke og hver enkelt modell inngår i en større kolleksjon som er planlagt og produsert lenge før den kommer ut i butikkene.

Materialvalg

Valget av materialer til produktene våre har stor påvirkning på kvalitet, motegrad, pris, kjemikalieinnhold, arbeidsforhold i fabrikkene og ikke minst miljøet. NilsonGroup legger stor vekt på at alle materialer samt komponenter som vi bruker i skoene, følger våre egne samt de kjemikalierestriksjoner som EU har fastsatt. 

NilsonGroup aksepterer bare skinn og pels som kommer fra dyr som er oppdrettet for kjøttproduksjon og der skinnet/pelsen er et biprodukt. Vi aksepterer ikke skinn eller pels fra katter, hunder, karakul-lam eller lam/sau som er blitt utsatt for mulesing. Vi aksepterer heller ikke skinn eller pels fra mink, rev, kaniner eller andre dyr som er oppdrettet, fanget eller avlivet på grunn av deres pels. 

Mer informasjon om materiell finner du i våre materiellretningslinjer som du kan laste ned HER.

Piktogram

I skoene våre finnes det alltid en merking som viser hvilken type materiale som er brukt til overdelen, fôret og sålene. Til skoenes overdel bruker NilsonGroup enten tekstilmateriale i syntet eller bomull, skinn eller syntetisk skinn.

Studio Sweden

I 2016 startet byggingen av Studio Sweden, et prototypstudio der NilsonGroup vil utvikle samarbeidet mellom produktutviklere og skoteknikere. Dette kommer til å gjøre det enklere og øke utviklingshastigheten for nye produkter. Produktutviklerne kan være med i de ulike trinnene og gi feedback på produktet allerede før prototypen er ferdig. NilsonGroup vil med dette befeste den tekniske kunnskapen og kvaliteten på produktene tidlig i prosessen. Dette er det andre anlegget av sitt slag i Nord-Europa.

Leverandører

NilsonGroup eier ingen egne fabrikker, men arbeider med en rekke leverandører som produserer skoene våre i nært samarbeid med oss. I vår leverandørbase finnes det både varemerkeleverandører, tradere/agenter og direkteleverandører. Med direkteleverandør menes en leverandør som i hovedsak eier sin egen fabrikk, noe som letter arbeidet på mange måter. Volummessig står direkteleverandører for produksjonen av majoriteten av våre egenmerkede sko og nesten alle leverandører som håndteres via våre produksjonskontorer, er direkteleverandører.

Det kreves at man som kjøper kjenner sine leverandører godt og har etablert en god relasjon med dem. Vi arbeider derfor med langsiktighet og tett relasjon til leverandørene. At vi utvikler oss sammen, er en forutsetning for å kunne drive en bærekraftig og ansvarsfull virksomhet – både for oss som kjøper og for leverandørene.


Medlemskap

Ansvarig för FEETFIRST Friends är NilsonGroup AB. Medlemskapet i FEETFIRST Friends är kostnadsfritt och tecknas med dig som är över 16 år och folkbokförd i Sverige. Som medlem registrerar du alla köp genom att ange personnummer i kassan (du behöver inget klubbkort).

Medlemskapet gäller i samtliga NilsonGroups svenska butiker, dvs. hos Din Sko, våra Ecco Stores, Jerns, Nilson Shoes, Radical Sports och Skopunkten, samt på feetfirst.se. Medlemskapet och övriga förmåner gäller endast vid köp till dig själv eller personer i ditt hushåll. Personer i samma hushåll kan koppla ihop sina medlemskap för att gemensamt samla bonus. Maximalt kan tre medlemmar anslutas till ett huvudmedlemskap. För sammankoppling av medlemskap kontakta FEETFIRST kundservice.

Bonus

Samtliga köp (dock inte köp av presentkort) är bonusgrundande. För att bonus ska registreras måste du visa upp giltig legitimation i butik alternativt ange personnummer vid köp på feetfirst.se. Bonus beräknas från och med ditt första köp som medlem och registreras på ditt medlemskap. Endast köp till dig själv eller personer i ditt hushåll är bonusgrundande. Gemensamt upparbetad bonus utbetalas till huvudmedlem men kan även lösas in av annan ansluten medlem. Bonus utgår med 2% av det totala inköpsbeloppet och betalas ut två gånger per år. Minsta belopp som betalas ut är 25 kr. Utbetalning sker i intervaller om 25 kr, dvs. 25 kr, 50 kr, 75 kr osv. Ej utbetalad bonus sparas till nästa utbetalningstillfälle. Du kan använda intjänad bonus vid köp av varor i NilsonGroups svenska butiker eller på feetfirst.se. Du kan inte lösa in bonus mot kontanter. Efter ett år förfaller outnyttjad bonus.

Personuppgiftshantering

NilsonGroup behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Personuppgiftsansvarig är NilsonGroup AB (org. nr: 556192-9315), Box 508, 432 19 Varberg.

Personuppgifter som vi behandlar är ditt för- och efternamn, din e-postadress, ditt mobilnummer, din födelsedag, din postadress samt uppgifter om dina köp (d.v.s kassakvitton). Vi behandlar dina uppgifter för att administrera bonus, för att skicka dig kundanpassade medlemserbjudanden, för att göra marknads- och kundanalyser samt för att möjliggöra riktad marknadsföring till dig baserad på dina tidigare inköp.

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är medlem i FEETFIRST Friends.

Vi kan komma att anlita andra företag för att administrera ditt medlemskap och hjälpa oss med marknadsföringsutskick. Dessa företag är personuppgiftsbiträden och det är fortfarande vi som är personuppgiftsansvariga. Vi använder Bisnode för att uppdatera adressuppgifter. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till land utanför EU eller EES. Huvuddelen av all kommunikation från FEETFIRST Friends sker via e-post och sms, men även adresserade utskick förekommer. Om du inte vill ha utskick med erbjudanden kan du när som helst kontakta FEETFIRST kundservice. Du har rätt att en gång per år, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka uppgifter vi registrerat om dig. Du kan när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter. 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter behöver vi en så kallad rättslig grund. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla det avtal vi har med dig som medlem. 

Avsluta medlemskap

Ditt medlemskap gäller tills vidare. Du kan säga upp ditt medlemskap genom att kontakta FEETFIRST kundservice. Om bonusgrundande köp inte gjorts under 36 månader kommer medlemskapet avslutas. NilsonGroup har rätt att säga upp ditt medlemskap med omedelbar verkan i händelse av missbruk (t.ex. om du inte betalar för dina köp). I samband med att ditt medlemskap upphör att gälla kommer ditt medlemsnummer att spärras och samtliga dina registrerade personuppgifter att raderas från medlemsregistret. Detta sker så snart alla eventuella ekonomiska transaktioner är reglerade. Du har inte rätt till registrerad bonus efter det att ditt medlemskap upphört att gälla. 

Ändring av villkoren

Dessa medlemsvillkor gäller från och med den 20 september 2017, för dig som är medlem i FEETFIRST Friends. NilsonGroup förbehåller sig rätten att ändra medlemsvillkoren. Ändringar träder i kraft i samband med att desa publiceras på feetfirst.se där senaste villkoren alltid finns. NilsonGroup är inte ansvarig för bristande uppfyllelse av sina åtaganden enligt medlemsvillkoren eller skada som beror på omständigheter utanför NilsonGroups kontroll såsom, men inte begränsat till, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet (sk. force majeure). 

Kontakt

FEETFIRST kundservice
Box 508
432 19 Varberg

0340-86650 
friends@feetfirst.se

Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig kundeopplevelse. Ved å fortsette å bruke våre tjenester samtykker du til dette. Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger og cookies.