Din SkoEccoNilson ShoesSkopunkten
Velg butikk
FRI FRAKT PÅ ALLE BESTILLINGERFinn butikk

Handlekurven er tom

Frakt 0 NOK*

Total 0 NOK

* FRI FRAKT!

Til kassen
  • FEETFIRST NO
  • Din Sko
  • Ecco
  • Nilson Shoes
  • Skopunkten

PRODUKSJON

Å være på plass i produksjonen anser vi som en viktig del av det å skape en effektiv og bærekraftig innkjøpsprosess. Når vi er til stede i fabrikken, skaper vi også rom for dialog og forståelse fra begge sider. Vi vil ha en langsiktighet i arbeidet med leverandørene, og det krever også gjensidighet. Det innebærer at vi alltid må stille krav til oss selv og vår opptreden overfor leverandørene. 

Last ned vår leverandørliste HER.

Etiske retningslinjer

Det er veldig viktig for oss å sikre at produksjonen av våre sko skjer under sikre og rettferdige arbeidsforhold. I 2002 innførte vi våre første etiske retningslinjer og i dag har vi en velfungerende intern organisasjon når det gjelder sosial ansvarstaking i produksjonsleddet. De etiske retningslinjene for sosialt ansvar er en del av vår samarbeidsavtale med leverandøren. Retningslinjene håndterer arbeidsforholdene i produksjonsprosessen. Før vi innleder et samarbeid går vi gjennom leverandøravtalen vår med leverandøren. Leverandøren må deretter undertegne avtalen før vi går videre med samarbeidet.

Våre etiske retningslinjer bygger på FNs erklæring om menneskerettigheter, FNs konvensjoner om barns rettigheter og avskaffelse av alle former for diskriminering samt ILOs (International Labour Organisation) kjernekonvensjoner. I tillegg til internasjonale konvensjoner og anbefalinger arbeider NilsonGroup alltid ut fra gjeldende nasjonale lover, forordninger og regler i de respektive produksjonslandene. Last ned våre etiske retningslinjer HER.

Minstekrav

Minstekravene er grunnleggende krav til arbeidsforholdene i fabrikken og betraktes som hjørnesteiner i de mer omfattende etiske retningslinjene. Vi aksepterer f.eks. ingen former for barnearbeid eller tvangsarbeid og ingen former for diskriminering. Disse kravene må alle leverandører alltid leve opp til. Last ned våre minstekrav HER .

Coaching

I vårt interne arbeider har vi valgt å gå bort fra de tradisjonelle leverandørkontrollene av ”politikarakter” for i stedet å arbeide med en coachende innstilling. NilsonGroup utdanner både ledere og arbeidere, og vi samarbeider med leverandøren for å implementere rutiner og strukturer direkte i fabrikkene. Coaching innebærer at vi støtter og er tilgjengelige i det daglige arbeidet for leverandørene. En coachende innstilling anser vi som en forutsetning for bærekraftige forbedringer.

Utdanning

Ettersom vi vil opprettholde høy kvalitet på produktene våre og ha rimelige ledetider, fornuftige priser og gode arbeidsforhold, ser vi at vi må investere i kompetanseutvikling hos leverandørene. Ofte kan vi lære av hverandre, men hvis man ikke forstår hvorfor et spesifikt krav finnes eller hva det betyr, er det vanskelig å akseptere og følge det. Derfor arbeider vi med regelmessig utdanning hos leverandørene. NilsonGroup stiller krav samtidig som vi utdanner og lærer leverandørene hvordan de på egen hånd kan gå videre i bærekraftarbeidet.

Teknisk kompetanse på stedet

Teknikere og kvalitetskontrollører er til stede i hele produktutviklings- og produksjonsprosessen, fra idéstadiet av en konstruksjon til innkjøp av materialer, sømarbeid, lesting og pakking. De sikrer at produktene produseres i samsvar med NilsonGroups krav til fysiske egenskaper samt at de estetiske kriteriene følges.

I NilsonGroup begynner arbeidet med å sikre høy kvalitet på våre produkter i en tidlig del av utviklingsfasen. Bearbeiding av lest og skoens utforming i kombinasjon med materiale har stor betydning for kvaliteten på sluttproduktet. I utviklingsstadiet for produktet gjennomføres det en risikovurdering. Der bedømmes produktet kjemisk og med hensyn til bruk, konstruksjon, produksjonsmåte og leverandør. Det gjør at man kan oppdage eventuelle mangler og problemer før produksjonen starter.

Kjemikalier

Overalt i vår hverdag finnes det kjemikalier av ulike slag og de fleste stoffene vi kommer i kontakt med i hverdagen, er ikke helseskadelige. Sko inneholder også kjemikalier, og i NilsonGroup har vi sammen med leverandørene et ansvar for å sikre at produktene våre ikke inneholder helsefarlige, miljøskadelige eller forbudte stoffer. NilsonGroups restriksjonslister er basert på EUs kjemikalielovgivning REACH, men stiller i mange tilfeller høyere krav enn lovgivningen. Listene er spesialtilpassede for skoproduksjon og er utarbeidet sammen med kjemikalieeksperter. Last ned våre kjemikaliekriterier HER .

Tester

For å sikre at våre kjemiske og fysiske krav oppfylles testes både råmateriale, de ulike inngående delene av produktet og det ferdige produktet, avhengig av risikovurderingen. Tester av produktene skjer både før og under pågående produksjon. I tillegg til de testene vi selv iverksetter, holder vi oss regelmessig oppdatert på tester som leverandørene selv utfører internt og eksternt.

Last ned våre fysiske krav HER.

Vanntette produkter

I løpet av 2016 har vi økt utviklingen av våre egne vanntette produkter og dermed økt antallet produkter og direkteleverandører for dette. Målet med dette er at vi med større sikkerhet skal kunne tilby våre kunder produkter som fungerer under alle værforhold. Dessuten vil vi ha bedre kontroll med produksjonsprosessene og de kjemikaliene som brukes i disse.

I 2015 tok vi en beslutning om å fase ut perfluorerte stoffer i våre produkter. Derfor har vi i 2016 utviklet andre materialer og sammen med våre leverandører funnet en alternativ løsning for å fortsatt ha en god vannavstøtende effekt på produktene uten å bruke fluorerte stoffer. Vi har imidlertid støtt på en del problemer underveis og vi har fortsatt noen få produkter der det er brukt fluorkarboner som overflatebehandling. Vi ønsker fortsatt å kunne tilby de beste produktene til våre kunder uten å senke våre kvalitetskrav. Behandling med fluorkarboner gjelder imidlertid bare noen få produkter og utfasingen av dette kommer til å fortsette i 2017.


Medlemskap

Ansvarig för FEETFIRST Friends är NilsonGroup AB. Medlemskapet i FEETFIRST Friends är kostnadsfritt och tecknas med dig som är över 16 år och folkbokförd i Sverige. Som medlem registrerar du alla köp genom att ange personnummer i kassan (du behöver inget klubbkort).

Medlemskapet gäller i samtliga NilsonGroups svenska butiker, dvs. hos Din Sko, våra Ecco Stores, Jerns, Nilson Shoes, Radical Sports och Skopunkten, samt på feetfirst.se. Medlemskapet och övriga förmåner gäller endast vid köp till dig själv eller personer i ditt hushåll. Personer i samma hushåll kan koppla ihop sina medlemskap för att gemensamt samla bonus. Maximalt kan tre medlemmar anslutas till ett huvudmedlemskap. För sammankoppling av medlemskap kontakta FEETFIRST kundservice.

Bonus

Samtliga köp (dock inte köp av presentkort) är bonusgrundande. För att bonus ska registreras måste du visa upp giltig legitimation i butik alternativt ange personnummer vid köp på feetfirst.se. Bonus beräknas från och med ditt första köp som medlem och registreras på ditt medlemskap. Endast köp till dig själv eller personer i ditt hushåll är bonusgrundande. Gemensamt upparbetad bonus utbetalas till huvudmedlem men kan även lösas in av annan ansluten medlem. Bonus utgår med 2% av det totala inköpsbeloppet och betalas ut två gånger per år. Minsta belopp som betalas ut är 25 kr. Utbetalning sker i intervaller om 25 kr, dvs. 25 kr, 50 kr, 75 kr osv. Ej utbetalad bonus sparas till nästa utbetalningstillfälle. Du kan använda intjänad bonus vid köp av varor i NilsonGroups svenska butiker eller på feetfirst.se. Du kan inte lösa in bonus mot kontanter. Efter ett år förfaller outnyttjad bonus.

Personuppgiftshantering

NilsonGroup behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Personuppgiftsansvarig är NilsonGroup AB (org. nr: 556192-9315), Box 508, 432 19 Varberg.

Personuppgifter som vi behandlar är ditt för- och efternamn, din e-postadress, ditt mobilnummer, din födelsedag, din postadress samt uppgifter om dina köp (d.v.s kassakvitton). Vi behandlar dina uppgifter för att administrera bonus, för att skicka dig kundanpassade medlemserbjudanden, för att göra marknads- och kundanalyser samt för att möjliggöra riktad marknadsföring till dig baserad på dina tidigare inköp.

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är medlem i FEETFIRST Friends.

Vi kan komma att anlita andra företag för att administrera ditt medlemskap och hjälpa oss med marknadsföringsutskick. Dessa företag är personuppgiftsbiträden och det är fortfarande vi som är personuppgiftsansvariga. Vi använder Bisnode för att uppdatera adressuppgifter. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till land utanför EU eller EES. Huvuddelen av all kommunikation från FEETFIRST Friends sker via e-post och sms, men även adresserade utskick förekommer. Om du inte vill ha utskick med erbjudanden kan du när som helst kontakta FEETFIRST kundservice. Du har rätt att en gång per år, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka uppgifter vi registrerat om dig. Du kan när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter. 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter behöver vi en så kallad rättslig grund. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla det avtal vi har med dig som medlem. 

Avsluta medlemskap

Ditt medlemskap gäller tills vidare. Du kan säga upp ditt medlemskap genom att kontakta FEETFIRST kundservice. Om bonusgrundande köp inte gjorts under 36 månader kommer medlemskapet avslutas. NilsonGroup har rätt att säga upp ditt medlemskap med omedelbar verkan i händelse av missbruk (t.ex. om du inte betalar för dina köp). I samband med att ditt medlemskap upphör att gälla kommer ditt medlemsnummer att spärras och samtliga dina registrerade personuppgifter att raderas från medlemsregistret. Detta sker så snart alla eventuella ekonomiska transaktioner är reglerade. Du har inte rätt till registrerad bonus efter det att ditt medlemskap upphört att gälla. 

Ändring av villkoren

Dessa medlemsvillkor gäller från och med den 20 september 2017, för dig som är medlem i FEETFIRST Friends. NilsonGroup förbehåller sig rätten att ändra medlemsvillkoren. Ändringar träder i kraft i samband med att desa publiceras på feetfirst.se där senaste villkoren alltid finns. NilsonGroup är inte ansvarig för bristande uppfyllelse av sina åtaganden enligt medlemsvillkoren eller skada som beror på omständigheter utanför NilsonGroups kontroll såsom, men inte begränsat till, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet (sk. force majeure). 

Kontakt

FEETFIRST kundservice
Box 508
432 19 Varberg

0340-86650 
friends@feetfirst.se

Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig kundeopplevelse. Ved å fortsette å bruke våre tjenester samtykker du til dette. Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger og cookies.