Din SkoEccoNilson ShoesSkopunkten
Velg butikk
FRI FRAKT PÅ ALLE BESTILLINGER OVER KR 300Finn butikk

Handlekurven er tom

Frakt 0 NOK*

Total 0 NOK

*Fri frakt over kr 300!

Til kassen
  • FEETFIRST NO
  • Din Sko
  • Ecco
  • Nilson Shoes
  • Skopunkten

PRODUKSJON

Å være på plass i produksjonen anser vi som en viktig del av det å skape en effektiv og bærekraftig innkjøpsprosess. Når vi er til stede i fabrikken, skaper vi også rom for dialog og forståelse fra begge sider. Vi vil ha en langsiktighet i arbeidet med leverandørene, og det krever også gjensidighet. Det innebærer at vi alltid må stille krav til oss selv og vår opptreden overfor leverandørene. 

Last ned vår leverandørliste HER.

Etiske retningslinjer

Det er veldig viktig for oss å sikre at produksjonen av våre sko skjer under sikre og rettferdige arbeidsforhold. I 2002 innførte vi våre første etiske retningslinjer og i dag har vi en velfungerende intern organisasjon når det gjelder sosial ansvarstaking i produksjonsleddet. De etiske retningslinjene for sosialt ansvar er en del av vår samarbeidsavtale med leverandøren. Retningslinjene håndterer arbeidsforholdene i produksjonsprosessen. Før vi innleder et samarbeid går vi gjennom leverandøravtalen vår med leverandøren. Leverandøren må deretter undertegne avtalen før vi går videre med samarbeidet.

Våre etiske retningslinjer bygger på FNs erklæring om menneskerettigheter, FNs konvensjoner om barns rettigheter og avskaffelse av alle former for diskriminering samt ILOs (International Labour Organisation) kjernekonvensjoner. I tillegg til internasjonale konvensjoner og anbefalinger arbeider NilsonGroup alltid ut fra gjeldende nasjonale lover, forordninger og regler i de respektive produksjonslandene. Last ned våre etiske retningslinjer HER.

Minstekrav

Minstekravene er grunnleggende krav til arbeidsforholdene i fabrikken og betraktes som hjørnesteiner i de mer omfattende etiske retningslinjene. Vi aksepterer f.eks. ingen former for barnearbeid eller tvangsarbeid og ingen former for diskriminering. Disse kravene må alle leverandører alltid leve opp til. Last ned våre minstekrav HER .

Coaching

I vårt interne arbeider har vi valgt å gå bort fra de tradisjonelle leverandørkontrollene av ”politikarakter” for i stedet å arbeide med en coachende innstilling. NilsonGroup utdanner både ledere og arbeidere, og vi samarbeider med leverandøren for å implementere rutiner og strukturer direkte i fabrikkene. Coaching innebærer at vi støtter og er tilgjengelige i det daglige arbeidet for leverandørene. En coachende innstilling anser vi som en forutsetning for bærekraftige forbedringer.

Utdanning

Ettersom vi vil opprettholde høy kvalitet på produktene våre og ha rimelige ledetider, fornuftige priser og gode arbeidsforhold, ser vi at vi må investere i kompetanseutvikling hos leverandørene. Ofte kan vi lære av hverandre, men hvis man ikke forstår hvorfor et spesifikt krav finnes eller hva det betyr, er det vanskelig å akseptere og følge det. Derfor arbeider vi med regelmessig utdanning hos leverandørene. NilsonGroup stiller krav samtidig som vi utdanner og lærer leverandørene hvordan de på egen hånd kan gå videre i bærekraftarbeidet.

Teknisk kompetanse på stedet

Teknikere og kvalitetskontrollører er til stede i hele produktutviklings- og produksjonsprosessen, fra idéstadiet av en konstruksjon til innkjøp av materialer, sømarbeid, lesting og pakking. De sikrer at produktene produseres i samsvar med NilsonGroups krav til fysiske egenskaper samt at de estetiske kriteriene følges.

I NilsonGroup begynner arbeidet med å sikre høy kvalitet på våre produkter i en tidlig del av utviklingsfasen. Bearbeiding av lest og skoens utforming i kombinasjon med materiale har stor betydning for kvaliteten på sluttproduktet. I utviklingsstadiet for produktet gjennomføres det en risikovurdering. Der bedømmes produktet kjemisk og med hensyn til bruk, konstruksjon, produksjonsmåte og leverandør. Det gjør at man kan oppdage eventuelle mangler og problemer før produksjonen starter.

Kjemikalier

Overalt i vår hverdag finnes det kjemikalier av ulike slag og de fleste stoffene vi kommer i kontakt med i hverdagen, er ikke helseskadelige. Sko inneholder også kjemikalier, og i NilsonGroup har vi sammen med leverandørene et ansvar for å sikre at produktene våre ikke inneholder helsefarlige, miljøskadelige eller forbudte stoffer. NilsonGroups restriksjonslister er basert på EUs kjemikalielovgivning REACH, men stiller i mange tilfeller høyere krav enn lovgivningen. Listene er spesialtilpassede for skoproduksjon og er utarbeidet sammen med kjemikalieeksperter. Last ned våre kjemikaliekriterier HER .

Tester

For å sikre at våre kjemiske og fysiske krav oppfylles testes både råmateriale, de ulike inngående delene av produktet og det ferdige produktet, avhengig av risikovurderingen. Tester av produktene skjer både før og under pågående produksjon. I tillegg til de testene vi selv iverksetter, holder vi oss regelmessig oppdatert på tester som leverandørene selv utfører internt og eksternt.

Last ned våre fysiske krav HER.

Vanntette produkter

I løpet av 2016 har vi økt utviklingen av våre egne vanntette produkter og dermed økt antallet produkter og direkteleverandører for dette. Målet med dette er at vi med større sikkerhet skal kunne tilby våre kunder produkter som fungerer under alle værforhold. Dessuten vil vi ha bedre kontroll med produksjonsprosessene og de kjemikaliene som brukes i disse.

I 2015 tok vi en beslutning om å fase ut perfluorerte stoffer i våre produkter. Derfor har vi i 2016 utviklet andre materialer og sammen med våre leverandører funnet en alternativ løsning for å fortsatt ha en god vannavstøtende effekt på produktene uten å bruke fluorerte stoffer. Vi har imidlertid støtt på en del problemer underveis og vi har fortsatt noen få produkter der det er brukt fluorkarboner som overflatebehandling. Vi ønsker fortsatt å kunne tilby de beste produktene til våre kunder uten å senke våre kvalitetskrav. Behandling med fluorkarboner gjelder imidlertid bare noen få produkter og utfasingen av dette kommer til å fortsette i 2017.


Medlemskap

Velkommen til FEETFIRST Friends. Ved å registrere deg som medlem i FEETFIRST Friends godkjenner du disse vilkårene og bestemmelsene.

FEETFIRST Friends er et lojalitetsprogram der du tjener opp poeng som gir deg rabatter, tilbud, invitasjoner til konkurranser og eventer og mye mer.

Ansvarlig for FEETFIRST Friends er NilsonGroup AB.

Medlemskapet i FEETFIRST Friends er kostnadsfritt og tegnes med deg som er over 16 år og registrert i folkeregisteret i Norge. Som medlem registrerer du alle kjøp ved å oppgi personnummer i kassen (du trenger ikke noe klubbkort).

Medlemskapet gjelder i samtlige av NilsonGroups norske butikker, dvs. hos Din Sko, våre Ecco Stores, Jerns, Nilson Shoes, Radical Sports og Skopunkten, samt på feetfirst.no. Medlemskapet og øvrige fordeler gjelder bare ved kjøp til deg selv eller personer i din husstand. Medlemskapet er personlig og kan ikke overføres til andre.

Poeng

Samtlige kjøp (med unntak av kjøp av gavekort) genererer poeng. For at poeng skal registreres må du vise gyldig legitimasjon i butikk eller oppgi personnummer ved kjøp på feetfirst.no.

Poeng beregnes fra og med ditt første kjøp som medlem og registreres på ditt medlemskap. Det er kun kjøp til deg selv eller personer i din husstand som genererer poeng.

Du kan også tjene poeng ved å delta i andre aktiviteter som genererer poeng og som klubben iblant tilbyr.

Poengene du har opptjent, er personlige og kan ikke overføres til andre personer eller medlemmer.

De poengene du har tjent ved kjøp av en vare, trekkes fra medlemskontoen din dersom du returnerer varen.

Poengene dine baseres på 12 måneder etter opptjeningsdagen.

Håndtering av personopplysninger

NilsonGroup behandler personopplysninger i samsvar med EUs personvernforordning. Personopplysningsansvarlig er NilsonGroup AB (org. nr.: 556192-9315), Box 508, SE-432 19 Varberg, Sverige.

Personopplysninger som vi behandler, er for- og etternavn, e-postadresse, mobilnummer, personnummer, postadresse samt opplysninger om dine kjøp (dvs. kassakvitteringer). Vi behandler dine opplysninger for å administrere poeng, sende deg kundetilpassede medlemstilbud, gjennomføre markeds- og kundeanalyser samt for å muliggjøre rettet markedsføring og aktiviteter til deg basert på dine tidligere innkjøp.

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge du er medlem i FEETFIRST Friends.

Vi kan komme til å benytte andre firmaer for å administrere ditt medlemskap og hjelpe oss med markedsføringsutsendelser. Disse firmaene assisterer med personopplysninger, men det er fortsatt vi som er personopplysningsansvarlige. Vi bruker Bisnode til å oppdatere adresseopplysninger. Dine personopplysninger kommer ikke til å bli overført til land utenfor EU eller EØS. Hoveddelen av all kommunikasjon fra FEETFIRST Friends skjer via e-post og sms, men adresserte utsendelser forekommer også. Hvis du ikke vil ha utsendelser med tilbud, kan du når som helst kontakte FEETFIRST kundeservice. Du har rett til skriftlig å be om å få informasjon om hvilke opplysninger vi har registrert om deg. Du kan når som helst begjære retting av feilaktige opplysninger.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

For at vi skal ha rett til å behandle dine personopplysninger trenger vi et såkalt rettslig grunnlag. Vi behandler dine personopplysninger for å kunne oppfylle den avtalen vi har med deg som medlem.

Avslutte medlemskap

Ditt medlemskap gjelder på ubestemt tid fremover. Du kan si opp medlemskapet ved å kontakte FEETFIRST kundeservice. Hvis medlemskapet har vært inaktivt i 36 måneder, blir det avsluttet. NilsonGroup har rett til å si opp ditt medlemskap med umiddelbar virkning ved tilfeller av misbruk (f.eks. hvis du ikke betaler for dine kjøp). I forbindelse med at medlemskapet opphører, kommer vi til å sperre ditt medlemsnummer og slette samtlige av dine registrerte personopplysninger fra medlemsregisteret. Dette skjer så snart alle utestående økonomiske transaksjoner er utført. Du har ikke rett til registrerte poeng etter at medlemskapet er avsluttet.

Endring av vilkårene

Disse medlemsvilkårene gjelder fra og med 1. mai 2019 for deg som er medlem i FEETFIRST Friends. NilsonGroup forbeholder seg retten til å endre medlemsvilkårene. Endringer trer i kraft i forbindelse med at de publiseres på feetfirst.no der seneste versjon av vilkårene alltid finnes. NilsonGroup er ikke ansvarlig for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser ifølge medlemsvilkårene eller skade som skyldes omstendigheter utenfor NilsonGroups kontroll, for eksempel, men ikke begrenset til, endret lovgivning, myndighetstiltak, krig, streik, blokade, lockout eller annen lignende omstendighet (såkalt force majeure).

Kontakt

FEETFIRST kundservice
Box 508
SE-432 19 Varberg, Sverige
+46 (0)340-86650
friends@feetfirst.no

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig kundeopplevelse. Ved å fortsette å bruke våre tjenester samtykker du til dette. Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger og cookies.