Din SkoEccoNilson ShoesSkopunkten
Velg butikk
FRI FRAKT PÅ ALLE BESTILLINGERFinn butikk

Handlekurven er tom

Frakt 0 NOK*

Total 0 NOK

* FRI FRAKT!

Til kassen
  • FEETFIRST NO
  • Din Sko
  • Ecco
  • Nilson Shoes
  • Skopunkten

MILJØ

Miljøpolicy

NilsonGroups miljøarbeid tar utgangspunkt i miljøpolicyen vår som i forlengelsen skal gjennomsyre arbeidet vårt i hvert ledd.

"Vi vil arbeide aktivt for å finne metoder for å minimere miljøpåvirkningen og stadig bli bedre på å ta mer miljøvennlige valg.

Målet med miljøarbeidet er at vi i alle ledd og innenfor alle virksomhetsområder skal arbeide med å øke vår egen og våre medarbeideres kunnskap om miljøspørsmål.

BEVISSTE ENERGIVALG I BUTIKK

I butikkene forbrukes det mye energi. Kundene behøver rett belysning og et behagelig klima når de besøker butikkene våre. Derfor er det viktig å gjøre smarte valg for å kunne tilby den opplevelsen på en ressurseffektiv måte. Vi arbeider aktivt med bærekraft sammen med våre samarbeidspartnere, f.eks. byggeierne. Det kan handle om alt fra søppelsortering til valg av strømleverandør. I de butikkene der vi har mulighet til å påvirke valget av energi, bruker vi bare miljøvennlig strøm. Vår hovedleverandør av innredning er godkjent av og arbeider i samsvar med både I-way og Q-way (ISO 9000 og ISO 14000). (De arbeider med stadige forbedringer gjennom handlingsplaner og dokumenterte mål for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø samt forbedringer av helse og sikkerhet for de ansatte.) 

I alle nyetableringer installeres det ny energigjerrig belysning. Vi har tatt en beslutning om å bytte ut belysningen også i eksisterende butikker til LED-belysning. Det gir dobbel effekt i minsket strømforbruk i og med at LED-armaturene både bruker mindre strøm og avgir mindre varme, noe som minsker behovet for ekstra avkjøling i butikkene. Vi installerer også automatisk belysning i rom som kjøkken, toaletter, kontorer, vaskerom osv. Vi ser også i år et minsket energiforbruk, på sammenlignbare butikker, i forhold til tidligere år. (FYI – knapt 2 % for alle land, drøyt 2 % bare Sverige)

I løpet av året er det iverksatt et omfattende arbeid gjennom loven om energikartlegging (EKL). Større energiforbruk analyseres i detalj både på hovedkontor, på sentrallager og i butikk, og vi utarbeider forslag til tiltak for å minske energiforbruket. I løpet av første del av 2017 kommer vi til å evaluere tiltaksforslagene og ta en beslutning om hvilke tiltak som skal gjennomføres. 

Transporter

Ettersom 84 % av importfrakten transporteres på båt, er fremskrittene på det området ekstra viktige for oss i arbeidet med å minske selskapets miljøpåvirkning. Via for eksempel medlemskap i miljøorganisasjonen Clean Shipping Index (CSI) følger vi utviklingen og holder oss oppdaterte. CSI-organisasjonen utvikles kontinuerlig og har et samarbeid med Clean Cargo Working Group (CCWG), som også arbeider for et renere havmiljø gjennom å øke kunnskapen hos rederier om gjenvinning, utslipp, havet osv.

Kjemikalier i produksjonen

Vi nøyer oss imidlertid ikke med å bare å vurdere det ferdige produktet når det gjelder ulovlige stoffer. Vi vil også aktivt motvirke at denne typen stoffer forekommer i produksjonsprosessen. Dette ser vi som et viktig ledd i å skape sikre og sunne arbeidsforhold i fabrikkene samt å motvirke negative miljøeffekter som forurensning av grunnvann og åkerland i fabrikkens nærhet.

 


Medlemskap

Ansvarig för FEETFIRST Friends är NilsonGroup AB. Medlemskapet i FEETFIRST Friends är kostnadsfritt och tecknas med dig som är över 16 år och folkbokförd i Sverige. Som medlem registrerar du alla köp genom att ange personnummer i kassan (du behöver inget klubbkort).

Medlemskapet gäller i samtliga NilsonGroups svenska butiker, dvs. hos Din Sko, våra Ecco Stores, Jerns, Nilson Shoes, Radical Sports och Skopunkten, samt på feetfirst.se. Medlemskapet och övriga förmåner gäller endast vid köp till dig själv eller personer i ditt hushåll. Personer i samma hushåll kan koppla ihop sina medlemskap för att gemensamt samla bonus. Maximalt kan tre medlemmar anslutas till ett huvudmedlemskap. För sammankoppling av medlemskap kontakta FEETFIRST kundservice.

Bonus

Samtliga köp (dock inte köp av presentkort) är bonusgrundande. För att bonus ska registreras måste du visa upp giltig legitimation i butik alternativt ange personnummer vid köp på feetfirst.se. Bonus beräknas från och med ditt första köp som medlem och registreras på ditt medlemskap. Endast köp till dig själv eller personer i ditt hushåll är bonusgrundande. Gemensamt upparbetad bonus utbetalas till huvudmedlem men kan även lösas in av annan ansluten medlem. Bonus utgår med 2% av det totala inköpsbeloppet och betalas ut två gånger per år. Minsta belopp som betalas ut är 25 kr. Utbetalning sker i intervaller om 25 kr, dvs. 25 kr, 50 kr, 75 kr osv. Ej utbetalad bonus sparas till nästa utbetalningstillfälle. Du kan använda intjänad bonus vid köp av varor i NilsonGroups svenska butiker eller på feetfirst.se. Du kan inte lösa in bonus mot kontanter. Efter ett år förfaller outnyttjad bonus.

Personuppgiftshantering

NilsonGroup behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Personuppgiftsansvarig är NilsonGroup AB (org. nr: 556192-9315), Box 508, 432 19 Varberg.

Personuppgifter som vi behandlar är ditt för- och efternamn, din e-postadress, ditt mobilnummer, din födelsedag, din postadress samt uppgifter om dina köp (d.v.s kassakvitton). Vi behandlar dina uppgifter för att administrera bonus, för att skicka dig kundanpassade medlemserbjudanden, för att göra marknads- och kundanalyser samt för att möjliggöra riktad marknadsföring till dig baserad på dina tidigare inköp.

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är medlem i FEETFIRST Friends.

Vi kan komma att anlita andra företag för att administrera ditt medlemskap och hjälpa oss med marknadsföringsutskick. Dessa företag är personuppgiftsbiträden och det är fortfarande vi som är personuppgiftsansvariga. Vi använder Bisnode för att uppdatera adressuppgifter. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till land utanför EU eller EES. Huvuddelen av all kommunikation från FEETFIRST Friends sker via e-post och sms, men även adresserade utskick förekommer. Om du inte vill ha utskick med erbjudanden kan du när som helst kontakta FEETFIRST kundservice. Du har rätt att en gång per år, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka uppgifter vi registrerat om dig. Du kan när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter. 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter behöver vi en så kallad rättslig grund. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla det avtal vi har med dig som medlem. 

Avsluta medlemskap

Ditt medlemskap gäller tills vidare. Du kan säga upp ditt medlemskap genom att kontakta FEETFIRST kundservice. Om bonusgrundande köp inte gjorts under 36 månader kommer medlemskapet avslutas. NilsonGroup har rätt att säga upp ditt medlemskap med omedelbar verkan i händelse av missbruk (t.ex. om du inte betalar för dina köp). I samband med att ditt medlemskap upphör att gälla kommer ditt medlemsnummer att spärras och samtliga dina registrerade personuppgifter att raderas från medlemsregistret. Detta sker så snart alla eventuella ekonomiska transaktioner är reglerade. Du har inte rätt till registrerad bonus efter det att ditt medlemskap upphört att gälla. 

Ändring av villkoren

Dessa medlemsvillkor gäller från och med den 20 september 2017, för dig som är medlem i FEETFIRST Friends. NilsonGroup förbehåller sig rätten att ändra medlemsvillkoren. Ändringar träder i kraft i samband med att desa publiceras på feetfirst.se där senaste villkoren alltid finns. NilsonGroup är inte ansvarig för bristande uppfyllelse av sina åtaganden enligt medlemsvillkoren eller skada som beror på omständigheter utanför NilsonGroups kontroll såsom, men inte begränsat till, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet (sk. force majeure). 

Kontakt

FEETFIRST kundservice
Box 508
432 19 Varberg

0340-86650 
friends@feetfirst.se

Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy

Vi bruker cookies for å gi deg best mulig kundeopplevelse. Ved å fortsette å bruke våre tjenester samtykker du til dette. Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger og cookies.